RB 200/2017 Ujawnienie stanu posiadania - Gosha Holding S.à.r.l.
11-08-2017

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 sierpnia 2017 roku powiadomienia od Gosha Holding S.à.r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, L-1528, 8A Boulevard de la Foire, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B202224 (dalej zwanej “Gosha”), że w dniu 9 sierpnia 2017 r. w wyniku transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Gosha zbyła 200.000 akcji AmRest reprezentujących ok. 0,94% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 0,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”), w wyniku czego bezpośrednio zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do poniżej 5%.

 

Przed dokonaniem Transakcji Gosha posiadała 1.242.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 5,85% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.242.056  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 5,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu Transakcji Gosha posiada 1.042.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 4,91% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.042.056  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Ponadto Gosha poinformowała, że nie posiada, nie nabyła ani nie zbyła żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Poleć lokalizację dla naszej restauracji! 10,000 zł czeka na Ciebie Wypełnij formularz
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2017 Q3
200 328TYS. PLN
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2017 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał roku 2017
Ten widget jest aktualnie używany

21.11.2017

Notatka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2017 roku
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi