RB 192/2017 Umowa nabycia aktywów pomiędzy AmRest i Pizza Hut Niemcy
31-07-2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 53/2017 z dnia 27 marca 2017 roku AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu oraz finalizacji („Finalizacja”) w dniu 31 lipca 2017 roku Umowy nabycia aktywów („APA”) pomiędzy AmRest DE Sp. z o.o. & Co. KG (spółka zależna od AmRest, “Kupujący”) i Pizza Hut Delivery Germany GmbH (“PH Delivery”). W wyniku Finalizacji Kupujący nabył 2 restauracje Pizza Hut typu „delivery” znajdujące się w Dusseldorfie. Cena zakupu wyniosła 1 EUR (ok. 4 zł).

Dodatkowo AmRest oraz AmRest Kft. (spółka zależna od AmRest) podpisały w dniu 31 lipca 2017 roku Ramową Umowę Franczyzową ("MFA") z Yum Restaurants International Holdings, LLC (“Yum”). MFA wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

Zgodnie z MFA AmRest staje się wyłącznym master-franczyzobiorcą 67 restauracji Pizza Hut typu Dine in (z obsługą kelnerską), Delivery (pizza z dostawą) oraz Express prowadzonych obecnie przez licznych sub-franczyzobiorców w Niemczech, a także nabywa prawa do udzielania franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw. subfranczyza) przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę.

Ramowa Umowa Franczyzowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków.

W roku 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR 55 mln (239 mln PLN). Szacowane skonsolidowane przychody wyniosły zaś około 4 mln EUR (ok. 17,4 mln PLN).

W ramach ograniczenia kosztów budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz Yum („Zredukowane Opłaty”), przy założeniu że Spółka spełni określone warunki zawarte w MFA.

Po wejściu w życie MFA AmRest będzie zobowiązany do otwierania i prowadzenia restauracji Pizza Hut typu Dine in, Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania Ramowej Umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, Yum będzie uprawniony do podniesienia Zredukowanych Opłat lub do rozwiązania MFA. Intencją AmRest jest otwarcie na rynku niemieckim ponad 150 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi