RB 192/2016 Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej AmRest
08-12-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 grudnia 2016 roku od FCapital Lux S.à.r.l. (“FCapital Lux”), akcjonariusza posiadającego 6.394.362 akcji Spółki, stanowiących ok. 30,14 % ogólnej liczby akcji, w nawiązaniu do obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 24 listopada 2016 r., przerwanych do dnia 12 grudnia 2016 r.,

następujących propozycji kandydatur na członków Rady Nadzorczej AmRest:

Pan Carlos Fernández González

Pan Pablo Castilla Repáraz

Pan Mustafa Ogretici

 

Życiorysy kandydatów:

Mustafa Ogretici

Pan Mustafa Ogretici, obywatel brytyjski, specjalizuje się w sektorach gastronomii oraz nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie restauracji oraz franszyzę. Od 1997 roku jest właścicielem i kieruje restauracjami w Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku inwestuje na rynku nieruchomości.

Ukończył z wyróżnieniem Cassio Campus College w Warford, gdzie studiował zarządzanie i prawo.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od PanaMustafy Ogretici inne działalności wykonywane przez niego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Mustafa Ogretici oświadczył także, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.

 

Carlos Fernández González

Pan Carlos Fernández González od ponad 30 lat pełni funkcje zarządcze w podmiotach z różnych sektorów gospodarki. Pełnione funkcje wymagają wysokich umiejętności oraz wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

Sprawował funkcję Dyrektora Generalnego (w latach 1997-2013) i Przewodniczącego Rady Dyrektorów (w latach 2005-2013) w Modelo Group. Od momentu powołania na stanowisko Dyrektora Generalnego do 2013 roku grupa umocniła swoją pozycję lidera w sektorze browarniczym w Meksyku oraz siódmego producenta i największego eksportera piwa na świecie.

Pełnił także funkcje w organach krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym: Anheuser Busch (USA), Emerson Electric Co. (USA), Seeger Industrial (Hiszpania), Grupo Televisa (Meksyk), Crown Imports Ltd. (USA), Inbursa (Meksyk) i Bolsa Mexicana de Valores (Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych). Był również członkiem rady doradczej Modelo Group, międzynarodowej rady doradczej Banco Santander S.A. oraz dyrektorem w Grupo Financiero Santander México S.A.B. de C.V.

Pan Carlos Fernández González jest obecnie Przewodniczącym Rady Dyrektorów Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. – spółki, której był założycielem – działającej w Meksyku, Hiszpanii i USA. Jest również niezależnym dyrektorem w Banco Santander S.A. i dyrektorem niewykonawczym w Inmobiliaria Colonial, S.A.

Pan Carlos Fernández González jest inżynierem przemysłowym, kształcił się także w ramach programu dla wyższej kadry zarządzającej w IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Carlosa Fernández González inne działalności wykonywane przez niego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Pablo Castilla Repáraz

Pan Pablo Castilla Repáraz jest obywatelem hiszpańskim. Od 30 lat działa w sektorze bankowym pracując na rzecz hiszpańskiego banku Banco Santander, S.A. i posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. prawnych i zarządza  transakcjami korporacyjnymi Grupy Santander. Jego obowiązki dotyczą transakcji M&A w licznych jurysdykcjach, zarówno unijnych jak i spoza UE. Pan Pablo Castilla Repáraz zajmował w przeszłości stanowisko Dyrektora Santander Direkt Bank (Niemcy), Dyrektora Banco Mercantil (Peru), Non-member Secretary BT Telecomunicaciones S.A., Member Secretary Santander Investment, S.A. oraz Sekretarza Komitetu Inwestycyjnego Grupy Santander.

Pan Castilla ukończył studia prawnicze na Universidad de San Pablo (Bachelors Degree) oraz dalsze studia w zakresie doradztwa podatkowego i prawa UE (Master’s Degree, ICAI – ICADE). Ukończył również Advanced Management Program for Overseas Bankers (Wharton School of the University of Pennsylvania). Jest członkiem madryckiej izby prawniczej (Madrid Bar Association).

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Pablo Castilla Repáraz inne działalności wykonywane przez niego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Pablo Castilla Repáraz oświadczył także, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.

 

Deklaracje kandydatów zostały zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenie na stronie internetowej www.amrest.eu.

Zarząd AmRest został również poinformowany, iż FCapital Lux zaproponuje odwołanie następujących aktualnych członków Rady Nadzorczej: Pani Zofii Dzik oraz Panów Raimondo Eggink, Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego and Krzysztofa A. Rozena.

Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

oraz

II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Projekty Uchwał zgłoszone przez FCapital Lux S.a.r.l.
plik PDF
rozmiar: 145.7 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Presentation - AmRest H1 2019 Investor Teleconference
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi