RB 184/2016 Umowa sprzedaży i transferu 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim
30-11-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 30 listopada 2016 roku umowy sprzedaży i transferu aktywów (“APA”) pomiędzy AmRest Holdings SE (“Kupujący”) i Kentucky Fried Chicken (Great Britain) Ltd., German Branch („Sprzedający”). Przedmiotem APA jest nabycie przez Kupującego 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 10,3 mln EUR (ok. 45,6 mln zł). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Szacowane przychody nabywanych restauracji za okres 12 miesięcy kończących się 31 sierpnia 2016 roku wyniosły 27,4 mln EUR (ok. 121,5 mln zł).

Intencją stron jest zakończenie transakcji w ciągu kilku najbliższych miesięcy („Finalizacja”). Finalizacja uzależniona będzie od uzyskania zgód właściwych organów antymonopolowych, podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po Finalizacji, oraz braku wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”).

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych AmRest.

Zdaniem Zarządu duży potencjał rynku do rozwoju marki w połączeniu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem AmRest w prowadzeniu restauracji KFC, pozwoli na kilkukrotne zwiększenie skali działalności w tym obszarze w nadchodzących latach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi