RB 18/2018 Rejestracja statutowej siedziby Spółki w Hiszpanii
14-03-2018

W nawiązaniu do RB 190/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku („Plan przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Polski do Hiszpanii”) oraz RB 228/2017 z dnia 5 października 2017 roku („Treść uchwał podjętych przez NWZA AmRest Holdings SE”), AmRest Holdings SE (AmRest” lub „Spółka”) informuje, iż dnia 14 marca 2018 roku otrzymała potwierdzenie dokonania z dniem 12 marca 2018 r. rejestracji statutowej siedziby Spółki w Pozuelo de Alarcón, Madryt, Hiszpania przez Registro Mercantil.

Tym samym zaczął obowiązywać nowy Statut Spółki zaakceptowany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 5 października 2017 roku.

W związku z powyższym AmRest informuje, że obecnie państwem macierzystym Spółki jest Hiszpania i regulacje właściwe dla rynku hiszpańskiego zastępują część obowiązujących do tej pory Spółkę oraz jej akcjonariuszy polskich regulacji prawnych. Wskazane jest przeanalizowanie przez Akcjonariuszy obowiązujących przepisów, szczególnie w kontekście ujawnień dotyczących znacznych pakietów akcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i art. 55a ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi