RB 18/2017 Umowa Zakupu Udziałów – Pizza Topco France
25-01-2017

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje o podpisaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku Umowy Zakupu Udziałów (“SPA”) pomiędzy AmRest oraz Top Brands NV (“Sprzedający”). Przedmiotem umowy jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS (“Pizza Topco”) za łączną cenę sprzedaży ok. 14 mln EUR (ok. 61 mln PLN). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Pizza Topco jest wyłącznym master-franczyzobiorcą Pizza Hut Delivery we Francji. Obecnie Pizza Topco prowadzi 123 restauracje, z których większość zarządzana jest przez franczyzobiorców. Restauracje własne (7 punktów) prowadzone są przez Pizza Delco France SAS (“Pizza Delco”), spółkę w 100% zależną od Pizza Topco.W roku fiskalnym 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR 67,6 mln (295,6 mln PLN). Szacowane skonsolidowane przychody Pizza Topco wyniosły około 14,5 mln EUR (ok. 63,4 mln PLN).

Intencją stron jest zakończenie transakcji w ciągu najbliższych miesięcy („Finalizacja”). Finalizacja umowy zależeć będzie od spełnienia szeregu warunków, a w szczególności: zgody Rady Nadzorczej AmRest, podpisania umowy master-franczyzy z YUM! Restaurant Holdings (właściciela marki Pizza Hut) oraz nie wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”).

Przejęcie Pizza Topco świetnie wpisuje się w plany przyśpieszonego rozwoju marki Pizza Hut zapoczątkowane podpisaniem w sierpniu 2016 umowy master-franczyzy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. AmRest zamierza rozwijać we Francji koncept Pizza Hut Delivery, jak również innowacyjny format Pizza Hut Express.

Zarząd jest przekonany, że poszerzenie obecnego portfela AmRest o wspomniany biznes pozytywnie wpłynie na budowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy spółki.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi