RB 177/2017 Umowa Ramowa pomiędzy AmRest i KFC France
12-07-2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 43/2017 z dnia 15 marca 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 12 lipca 2017 roku Umowy Ramowej pomiędzy AmRest (“Kupujący”) i KFC France SAS (“KFC France”, „Sprzedający”).

Przedmiotem Umowy Ramowej jest nabycie przez Kupującego 42 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz podpisanie przez Spółkę oraz Sprzedającego Umowy Rozwoju oraz standardowych Umów Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 39,9 mln EUR (ok. 169 mln zł). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Szacowane przychody nabywanych restauracji za okres 12 miesięcy kończących się 30 kwietnia 2017 roku wyniosły 99 mln EUR (ok. 420 mln zł).

Intencją stron jest zakończenie transakcji (połączone z transferem aktywów biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) do końca 2017 roku („Finalizacja”). Finalizacja uzależniona będzie od podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po Finalizacji, oraz braku wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”).

Zgodnie z Umową Rozwoju, która zostanie podpisana przed Finalizacją, intencją AmRest będzie otwarcie około 150 restauracji KFC do końca 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi