RB 17/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
27-03-2014

W nawiązaniu do RB 7/2014 z dnia 18.03.2014 r., RB 8/2014 z dnia 19.03.2014 r., RB 9/2014 z dnia 20.03.2014 r., RB 11/2014 z dnia 21.03.2014 r., RB 14/2014 z dnia 22.03.2014 r., RB 15/2014 z dnia 25.03.2014 r. oraz RB 16/2014 z dnia 26.03.2014 r., AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 26 marca 2014 r. transakcji zbycia 2481 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich.  Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 26 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 47,60 PLN- 480 akcji

- 48,40 PLN- 600 akcji

- 70,00 PLN- 941 akcji,

- 78,00 PLN- 460 akcji,

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0117% kapitału zakładowego Spółki czyli 2481 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 1393 akcji czyli 1393 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0066% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi