RB 164/2015 Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej AmRest
17-09-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 21 września 2015 r.  jeden z akcjonariuszy Spółki, FCapital Dutch B.V., zgłosił w dniu 17 września 2015 r. propozycję następujących kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki: Pan Jose Pares Gutierrez, Pan Luis Miguel Alvarez Perez oraz Pan Steven Kent Winegar Clark.

Biografie Kandydatów znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Wyżej wymieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

oraz

II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

cv_jose_pares_pl.pdf
plik PDF
rozmiar: 263.2 KB
cv_luis_miguel_alvarez_pl.pdf
plik PDF
rozmiar: 267.4 KB
cv_steve_winegar_pl.pdf
plik PDF
rozmiar: 185.2 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi