RB 163/2017 Emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen
27-06-2017

Zarząd  AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 roku Spółka podpisała umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen („SSD”) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 milionów EUR (ok. 316 milionów PLN). Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to 3 lipca 2017 roku. Emisja SSD będzie elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki oraz refinansowanie zadłużenia.

Oprocentowanie SSD będzie stałe dla emisji o wartości 45,5 mln EUR z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz emisji o wartości 20 mln EUR z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości EUR 9,5 mln EUR będzie charakteryzowała się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024.

Rola głównego organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji będzie CaixaBank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi