RB 161/2016 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest otrzymany od akcjonariusza
28-10-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 października 2016 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Cullinan S.à.r.l., spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Capellen, przy 75, Parc ď Activités L-8308 Capellen, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B195486 („Cullinan"), będącej w posiadaniu 6.394.362 akcji AmRest reprezentujących ok. 30,14% ogólnej liczby akcji Spółki, działającej zgodnie z art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, wniosku w sprawie zwołania na dzień 24 listopada 2016 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Sporządzenie listy obecności.

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016
plik PDF
rozmiar: 157.5 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi