RB 154/2016 Wstępne wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2016 roku
20-10-2016

AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”)wyniosły w trzecim kwartale 2016 roku („Q3 2016”) 1 158 mln zł i były o 34,4% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 32,1%.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w Q3 2016 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci Starbucks w Niemczech przejętej 23 maja 2016 roku (153 mln zł przychodów w Q3 2016). Z wyłączeniem sprzedaży Starbucks Niemcy, przychody Grupy w Q3 2016 wzrosły o 16,7%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q3 2016 586 mln zł, co stanowi wzrost o 15,5% w porównaniu do Q3 2015. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 14,0%.

Przychody dywizji rosyjskiej w Q3 2016 wyniosły 125 mln zł i były o 27,5% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 26,9% w porównaniu do Q3 2015.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q3 2016 kształtowała się na poziomie 376 mln zł i była o 97,4% wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 90,5%.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q3 2016 216 mln zł i były o 18.6% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 14,4%.

Przychody na rynku chińskim w Q3 2016 osiągnęły poziom 59 mln zł i były o 5,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 7,7% w walutach lokalnych).

Przychody segmentu Unallocated w Q3 2016 wyniosły 12 mln zł i były o 24,6% wyższe, niż przed rokiem.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q3 2016
plik PDF
rozmiar: 107.5 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi