RB 153/2017 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
19-06-2017

W nawiązaniu do RB 83/2017 z dnia 12.04.2017 r. oraz RB 86/2017 z dnia 13.04.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 19 czerwca 2017 roku transakcji zbycia 3 890 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 19 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 70,00 PLN – 200 akcji,

- 81,00 PLN – 200 akcji,

- 81,82 PLN – 200 akcji,

- 223,50 PLN – 400 akcji,

- 0,00 PLN – 2 890 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 3 657 opcji (550 nadanych po cenie 47,60 PLN, 1 600 nadanych po cenie 70,00 PLN, 550 nadanych po cenie 78,00 PLN, 800 nadanych po cenie 86,00 PLN, 67 nadanych po cenie 130,90 PLN oraz 90 nadanych po cenie 223,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0.0183% kapitału zakładowego Spółki czyli 3 890 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 51 955 akcje czyli 51 955 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2449% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi