RB 15/2016 Wstępne wyniki sprzedaży w I kwartale 2016 roku

RB 15/2016 Wstępne wyniki sprzedaży w I kwartale 2016 roku
19-04-2016

AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży* Grupy AmRest („Grupa”)wyniosły w pierwszym kwartale 2016 roku 858 mln zł i były o 14,4% wyższe, niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 13,6%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w pierwszym kwartale 2016 roku 514 mln zł, co stanowi wzrost o 15,1% w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 13.3%.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 89 mln zł i były o 1,9% wyższe w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 14,0%.

Na rynku hiszpańskim sprzedaż w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 197 mln zł i była o 20,9% wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 16,3%.

Przychody dywizji Nowe Rynki osiągnęły w pierwszym kwartale 2016 roku poziom 59 mln zł i były o 9,0% wyższe w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (wzrost o 7,2% w walutach lokalnych).

* Wyniki wstępne zawierają pewne szacunki wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Wstępne wyniki sprzedaży Q1 2016
plik PDF
rozmiar: 106.2 KB
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi