RB 150/2015 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 21 września 2015 roku
01-09-2015

 W nawiązaniu do RB 142/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku od akcjonariuszy Spółki: Pana Henry’ego Josepha McGoverna, Metropolitan Properties International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, International Restaurants Investment, LCC z siedzibą w Indiana, USA oraz Ebitda Consulting S.L. z siedzibą w Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania, reprezentujących łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 21 września 2015 roku następującego punktu:

Punkt 6) „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”.

 

W tym samym dniu, 31 sierpnia 2015 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza Spółki: FCapital Dutch BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, posiadającego 6.726.790 akcji AmRest, stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 21 sierpnia 2015 roku o następujące punkty:

- „Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami.”

- „Wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.”

 

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1)         Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)         Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)         Sporządzenie listy obecności.

4)         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5)         Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6)         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7)         Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8)         Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami.

9)         Wybory członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.

10)       Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11)       Zamknięcie Zgromadzenia.

 

W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariuszy.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).

Projekty uchwał_NWZA 21.09.2015
plik PDF
rozmiar: 193.9 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi