RB 149/2017 Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
14-06-2017

W nawiązaniu do RB 142/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”) informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron w dniu 14 czerwca 2017 roku umowy z dnia 18 czerwca 2015 roku („Umowa”), na mocy której spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 („PWC”) była uprawniona do statutowego badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2015 – 2017.

Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 maja 2017 roku.

Przyczyną rozwiązania Umowy było dostosowanie się do wymogów wynikających z nowych regulacji wprowadzających obowiązkową rotację biegłych rewidentów w jednostkach zainteresowania publicznego (zapisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE),

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi