RB 148/2017 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest
14-06-2017

W nawiązaniu do RB 131/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku od FCapital Lux S.à.r.l. (“FCapital Lux”), akcjonariusza posiadającego 6 394 362 akcji Spółki, stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby akcji, projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącego pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku, w następującym brzmieniu:  

 „Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

 

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala, że począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 75.000 EUR brutto rocznie. Przewodniczący Komitetu Audytu i przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń otrzymają dodatkowo po 25.000 EUR brutto rocznie. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach półrocznych w równych częściach. Wynagrodzenie za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie wypłacone do końca czerwca 2017 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

 

Podstawa prawna:
 

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Poleć lokalizację dla naszej restauracji! 10,000 zł czeka na Ciebie Wypełnij formularz
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2017 Q3
200 328TYS. PLN
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2017 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał roku 2017
Ten widget jest aktualnie używany

21.11.2017

Notatka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2017 roku
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi