RB 148/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
28-08-2015

W nawiązaniu do RB 68/2015 z dnia 22.05.2015 r. oraz RB 69/2015 z dnia 25.05.2015 r. Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 28 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 7 382 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 0,00 PLN – Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 13 400 opcji (1 100 nadanych po cenie 47,60 PLN, 700 nadanych po cenie 48,40 PLN, 2 340 nadanych po cenie 70,00 PLN, 3 300 nadanych po cenie 78,00 PLN, 640 nadanych po cenie 81,00 PLN, 320 nadanych po cenie 81,82 PLN, 2 700 nadanych po cenie 86,00 PLN oraz 2 300 nadanych po cenie 96,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 r.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0348% kapitału zakładowego Spółki czyli 7 382 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 106 824 akcji czyli 106 824 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5036% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi