RB 138/2015 Ujawnienie stanu posiadania – WP Holdings VII B.V.
19-08-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2015 roku WP HOLDINGS VII B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX, Holandia ("WP HOLDINGS"), działając zgodnie z wymogami określonymi w art 69 (1) pkt 2 oraz art 69a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382., z późniejszymi zmianami) ("Ustawa"), powiadomiła Spółkę, że w wyniku transakcji sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym FCAPITAL DUTCH B.V., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Holandia ("FCAPITAL DUTCH") ("Transakcja"), WP HOLDINGS zbył wszystkie akcje AmRest, które posiadał pośrednio poprzez FCAPITAL DUTCH. Transakcja miała miejsce 18 sierpnia 2015 roku.

 

Przed Transakcją WP HOLDINGS posiadał pośrednio, poprzez spółkę od niego zależną, FCAPITAL DUTCH, 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu Transakcji WP HOLDINGS nie jest w posiadaniu akcji AmRest.

Zgodne z otrzymanym powiadomieniem:

- Inne podmioty będące członkami grupy, w której skład wchodzi WP HOLDINGS („Grupa Warburg Pincus”), nie są w posiadaniu (bezpośrednim lub pośrednim) akcji AmRest. W konsekwencji, Grupa Warburg Pincus przestała być udziałowcem (bezpośrednim lub pośrednim) AmRest.

- WP HOLDINGS nie działa „w porozumieniu” w rozumieniu Ustawy oraz nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią, o której mowa w art 87 (1) pkt 3 lit. c Ustawy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi