RB 137/2015 Ujawnienie stanu posiadania – Finaccess Capital, S.A. de C.V. i Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V.
19-08-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku następujących powiadomień dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki:

 

1)      Powiadomienia od Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. w sprawie pośredniego nabycia akcji AmRest.

Inmobiliaria Tabga, S.A. de C. V. z siedzibą w Meksyku („TABGA”), działając zgodnie z wymogami określonymi w art 69 ust. 1 pkt 1 oraz art 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku ("Ustawa"), poinformowała, iż w dniu 18 sierpnia 2015 r., w wyniku nabycia 510 000 udziałów klasy A i 363 133 udziałów klasy B w spółce prawa holenderskiego FCapital Dutch B. V. z siedzibą w Amsterdamie ("FCapital”), które uprawniają do 510 000 głosów na walnym zgromadzeniu FCapitaI, stanowiących 51% ogólnej liczby głosów w FCapitaI, TAGBA stała się podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital („Transakcja”) i w związku z tym pośrednio nabyła 6 726 790 akcji AmRest, reprezentujących 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% ogólnej liczby głosów.

Przed Transakcją TABGA nie była w posiadaniu akcji AmRest (bezpośrednio, ani pośrednio).

Po dokonaniu Transakcji TABGA pośrednio posiada 6 726 790 akcji AmRest, reprezentujących 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% ogólnej liczby głosów.

Zgodne z otrzymanym powiadomieniem:

- Podmioty zależne od TABGA, inne niż FCapital, nie posiadają żadnych akcji AmRest.

- Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

- W okresie 12 miesięcy od dnia dokonania wspomnianego powiadomienia, TABGA może od czasu do czasu, bezpośrednio lub pośrednio, nabywać lub zbywać akcje Spółki.

 

2)       Powiadomienia od Finaccess Capital, S.A. de C.V. w sprawie pośredniego nabycia akcji AmRest.

W imieniu FINACCESS CAPITAL, S.A. de C.V. z siedzibą w Meksyku, („Finaccess”), działając zgodnie z wymogami określonymi w art 69 ust. 1 pkt 1 oraz art 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku ("Ustawa"), poinformował, iż w dniu 18 sierpnia 2015 r., w wyniku nabycia 510 000 udziałów klasy A i 363 133 udziałów klasy B w spółce prawa holenderskiego FCapitaI Dutch B.V. z siedzibą w Amsterdamie (”FCapital”), które uprawniają do 510 000 głosów na walnym zgromadzeniu FCapitaI, stanowiących 51% ogólnej liczby głosów w FCapitaI, podmiot zależny od Finaccess, Inmobiliaria Tabga, S.A. de C.V. z siedzibą w Meksyku („TABGA”) stała się podmiotem bezpośrednio dominującym FCapital („Transakcja”) i w związku z tym Finaccess pośrednio nabyła 6 726 790 akcji AmRest, reprezentujących 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% ogólnej liczby głosów.

Przed Transakcją Finaccess nie była w posiadaniu akcji AmRest (bezpośrednio, ani pośrednio).

Po Transakcji Finaccess posiada pośrednio, poprzez swoje spółki zależne TAGBA i FCapitaI, 6 726 790 akcji AmRest, reprezentujących 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% ogólnej liczby głosów.

Zgodne z otrzymanym powiadomieniem:

- Podmioty zależne od Finaccess, inne niż TAGBA i FCapital, nie posiadają żadnych akcji AmRest.

- Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

- W okresie 12 miesięcy od dnia dokonania wspomnianego powiadomienia, Finaccess może od czasu do czasu, bezpośrednio lub pośrednio, nabywać lub zbywać akcje Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi