RB 135/2016 Ujawnienie stanu posiadania – Nationale-Nederlanden OFE
29-09-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 września 2016 roku informacji od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Nationale-Nederlanden”) powiadomienia,  że w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji AmRest ogłoszone przez FCapital Dutch B.V., Nationale-Nederlanden zbył akcje Spółki i tym samym zmniejszył stan posiadania akcji AmRest poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie transakcji zbycia nastąpiło 23 września 2016 roku.

Przed zawarciem transakcji, tj. na dzień 22 września 2016 roku Nationale-Nederlanden posiadał 2 284 893 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, co stanowiło 10,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 284 893 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 10,77% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji zbycia akcji Spółki, tj. na dzień 23 września 2016 roku, na rachunku papierów wartościowych Nationale-Nederlanden znajdowały się 2 034 893 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, co stanowiło 9,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2 034 893 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,59% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi