RB 133/2015 Ujawnienie stanu posiadania – WP Holdings VII B.V./ FCapital Dutch B.V.
15-08-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 sierpnia 2015 roku następujących powiadomień dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki:

 

1)      Powiadomienia od WP Holdings VII B.V. w sprawie bezpośredniego zbycia oraz pośredniego nabycia akcji AmRest.

WP HOLDINGS VII B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX, Holandia ("WP HOLDINGS"), działając zgodnie z wymogami określonymi w art 69 (1) pkt 1 i 2, w odniesieniu do art 69a (1) pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382., z późniejszymi zmianami) ("Ustawa"), poinformował o dokonaniu w dniu 14 sierpnia 2015 roku transakcji bezpośredniego zbycia wszystkich akcji AmRest poprzez wniesienie ich w drodze aportu do spółki w 100% od niego zależnej, FCAPITAL DUTCH B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Holandia ("FCAPITAL DUTCH") ("Transakcja").

Przed Transakcją WP HOLDINGS posiadał 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

WP HOLDINGS poinformował również, że w wyniku Transakcji nabył pośrednio poprzez FCAPITAL DUTCH, spółkę w 100% od niego zależną, 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu Transakcji WP HOLDINGS nie posiada bezpośrednio akcji AmRest. WP HOLDINGS posiada natomiast pośrednio, poprzez spółkę w 100% od niego zależną, FCAPITAL DUTCH, 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zgodne z otrzymanym powiadomieniem:

- Podmioty inne niż FCAPITAL DUTCH będące członkami grupy, w której skład wchodzi HOLDINGS WP, nie są w bezpośrednim posiadaniu akcji AmRest.

- WP HOLDINGS nie działa „w porozumieniu” w rozumieniu Ustawy oraz nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią, o której mowa w art 87 (1) pkt 3 lit. c Ustawy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji.

- WP HOLDINGS nie ma zamiaru dalszego nabywania akcji Spółki.

 

2)       Powiadomienia od FCapital Dutch B.V. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji AmRest.

FCAPITAL DUTCH B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Holandia ("FCAPITAL DUTCH"), działając zgodnie z wymogami określonymi w art 69 (1) pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382., z późniejszymi zmianami) ("Ustawa"), poinformował, że w wyniku bezpośredniego przeniesienia w drodze aportu z jego spółki dominującej, WP HOLDINGS VII B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX, Holandia ("WP HOLDINGS") ("Transakcja"), w dniu 14 sierpnia 2015 roku bezpośrednio nabył 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed Transakcją FCAPITAL DUTCH nie był w posiadaniu akcji AmRest.  

Po dokonaniu Transakcji FCAPITAL DUTCH posiada bezpośrednio 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zgodne z otrzymanym powiadomieniem:

- Inne podmioty będące członkami grupy, w której skład wchodzi FCAPITAL DUTCH, nie są w bezpośrednim posiadaniu akcji AmRest.

- FCAPITAL DUTCH nie działa „w porozumieniu” w rozumieniu Ustawy oraz nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią, o której mowa w art 87 (1) pkt 3 lit. c Ustawy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji.

- FCAPITAL DUTCH nie ma zamiaru dalszego nabywania akcji Spółki.

 

3)      Powiadomienia od Warburg Pincus LLC oraz Warburg Pincus & Co w sprawie pośredniego nabycia akcji AmRest.

 Warburg Pincus & Co., spółka jawna, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WP") oraz Warburg Pincus LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WP LLC"), działająca jako zarządzający określonymi funduszami private equity, postępując zgodnie z wymogami zawartymi w art 69 (1) pkt 1 i 2, w odniesieniu do art 69a (1) pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382., z późniejszymi zmianami) ("Ustawa"), poinformowały, że nabyły pośrednio przez podmioty zależne od WP, Warburg Pincus Partners GP LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WP Partners GP"), wobec której WP działa jako podmiot zarządzający, Warburg Pincus Partners L.P., spółka komandytowa, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WP Partners"), wobec której WP Partners GP pełni funkcję komplementariusza, WPP GP LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WPP GP"), wobec której WP Partners działa jako podmiot zarządzający, Warburg Pincus X GP L.P., spółka komandytowa utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WP X GP LP”), wobec której WPP GP pełni funkcję komplementariusza, Warburg Pincus X L.P., spółka komandytowa utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WP X LP"), wobec której WP X GP LP pełni funkcję komplementariusza, Warburg Pincus Private Equity X, L.P., spółka komandytowa utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki ("WP PE X"), wobec której WP X LP pełni funkcję komplementariusza, a WP LLC funkcję zarządzającego oraz Warburg Pincus X Partners, L.P. - spółka komandytowa stowarzyszona z WP PE X, WP X International Holdings LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, WP X International Investments LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, WP X LuxCo S.a.r.l., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, WP X Holdings B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Holandii, WP Holdings VII B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Holandii i FCapital Dutch B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i funkcjonująca zgodnie z prawem Holandii, 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nabycie nastąpiło w dniu 14 sierpnia w 2015 roku.

Przed wspomnianym powyżej nabyciem WP oraz WP LLC posiadały poprzez podmioty zależne od WP: WP Partners GP, WP Partners, WPP GP, WP X GP LP, WP X LP, WP PE X (zarządzanego przez WP LLC), WP X International Holdings LLC, WP X International Investments LLC, WP X LuxCo S.a.r.l., WP X Holdings B.V. oraz WP Holdings VII B.V., 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu nabycia WP oraz WP LLC posiadają poprzez podmioty zależne od WP, WP Partners GP, WP Partners, WPP GP, WP X GP LP, WP X LP, WP PE X (zarządzanego przez WP LLC), WP X International Holdings LLC, WP X International Investments LLC, WP X LuxCo S.a.r.l., WP X Holdings B.V., WP Holdings VII B.V. oraz FCapital Dutch B.V., 6 726 790 (sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zgodne z otrzymanym powiadomieniem:

- Podmioty inne niż FCapital Dutch B.V. będące członkami grupy, w której skład wchodzą WP oraz WP LLC, nie są w bezpośrednim posiadaniu akcji AmRest.

- WP oraz WP LLC nie działają „w porozumieniu” w rozumieniu Ustawy oraz nie zawarły żadnej umowy z osobą trzecią, o której mowa w art 87 (1) pkt 3 lit. c Ustawy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji.

- WP oraz WP LLC nie mają zamiaru dalszego nabywania akcji Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi