RB 131/2016 Ujawnienie stanu posiadania – Aviva OFE
28-09-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 września 2016 roku informacji od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), iż w związku z odpowiedzią na wezwanie ogłoszone przez FCapital Dutch B.V. do zapisywania się na sprzedaż akcji AmRest oraz rozliczeniem się w dniu 23 września 2016 roku transakcji zbycia akcji Spółki, Aviva OFE zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. 

Przed zawarciem transakcji (na dzień 22 września 2016 roku) Aviva OFE posiadał 1 811 370 akcji AmRest, stanowiących 8,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 811 370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,54% ogólnej liczby głosów. 

Po udzieleniu odpowiedzi na Wezwanie i sprzedaży akcji AmRest (na dzień 23 września 2016 roku) Aviva OFE posiadał 811 370 sztuk akcji Spółki, stanowiących 3,82% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 811 370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,82% ogólnej liczby głosów. 

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi