RB 129/2015 Informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej AmRest
07-08-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 12 sierpnia 2015 roku, jeden z akcjonariuszy Spółki, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, zgłosił dnia 7 sierpnia 2015 roku propozycję kandydatury Pani Zofii Dzik („Kandydat”) na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Biografia Kandydata znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Kandydata AmRest informuje, że inne działalności wykonywane przez Panią Zofię Dzik poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jej ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pani Zofia Dzik oświadczyła także, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

oraz

II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Zofia Dzik_Biografia
plik PDF
rozmiar: 180.1 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2019 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2019
Ten widget jest aktualnie używany

07.11.2019

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi