RB 128/2016 Ujawnienie stanu posiadania – PTE PZU S.A.
27-09-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 września 2016 roku informacji od akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”), że w wyniku zawarcia dnia 21 września 2016 roku transakcji sprzedaży 1 692 191 (miliona sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy stu dziewięćdziesięciu jeden)akcji Spółki na GPW w Warszawie, w odpowiedzi na ogłoszone przez FCAPITAL DUTCH B.V. wezwanie do sprzedaży akcji AmRest, OFE PZU nie posiada żadnych akcji Spółki. 

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 1 692 191 (milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki. Wymieniona ilość akcji stanowiła 7,98% kapitału akcyjnego Spółki i dawała taki sam udział w ilości głosów w Spółce

OFE PZU poinformował również, że

nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki AmRest Holdings SE, 

nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy

 

 

Podstawa prawna:  
Art. 70
pkt
1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2019 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2019
Ten widget jest aktualnie używany

05.08.2019

Raport Zrównoważonego Rozwoju AmRest 2018
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi