RB 127/2015 Ujawnienie stanu posiadania – Nationale-Nederlanden OFE (11,97%)
31-07-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 lipca 2015 roku od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) powiadomienia,  że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 lipca 2015 roku, Fundusz posiada 2 539 429 akcji AmRest, co stanowi 11,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 2 539 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 11,97% ogólnej liczby głosów.

 

Przed transakcjami Fundusz posiadał 3 623 948 akcji AmRest, co stanowiło 17,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało Fundusz do 3 623 948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 17,08% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2020 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020
Ten widget jest aktualnie używany

15.05.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi