RB 125/2015 Powiadomienie otrzymane od akcjonariusza AmRest, WP Holdings VII B.V.
24-07-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2015 roku jeden z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. („Warburg Pincus”), z siedzibą w Amsterdamie, powiadomił Emitenta, iż postanowił dokonać przeglądu strategicznych opcji dotyczących posiadanych przez niego akcji AmRest. W rezultacie Warburg Pincus zawarł wiążącą umowę, która po spełnieniu lub uchyleniu wszystkich określonych w niej warunków doprowadzi do pośredniego zbycia 6 726 790 akcji Emitenta, uprawniających do  6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 31,71% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu rozważanego zbycia akcji Spółki grupa Warburg Pincus przestanie być udziałowcem (bezpośrednim lub pośrednim) AmRest. 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi