RB 1/2016 Ujawnienie stanu posiadania – PTE PZU S.A.
08-01-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 8 stycznia 2016 roku informacji od akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”), że w wyniku zawarcia dnia 17 grudnia 2015 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki na GPW w Warszawie, OFE PZU zmniejszyło dotychczas posiadany udział ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest o co najmniej 2% i obecnie posiada 2 306 671 akcji, co stanowi 10,87% kapitału zakładowego AmRest i uprawnia do 2 306 671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 10,87% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją OFE PZU posiadał 2 411 672 akcje, co stanowiło 11,37% kapitału zakładowego AmRest i uprawniało do 2 411 672 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 11,37% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi