RB 119/2016 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
21-09-2016

W nawiązaniu do RB 81/2016 z dnia 28.06.2016 r., RB 82/2016 z dnia 29.06.2016 r., RB 84/2016 z dnia 30.06.2016 r., RB 87/2016 z dnia 05.07.2016 r., RB 88/2016 z dnia 06.07.2016 r., RB 89/2016 z dnia 07.07.2016 r., RB 91/2016 z dnia 08.07.2016 r., RB 92/2016 z dnia 08.07.2016 r., RB 94/2016 z dnia 12.07.2016 r., RB 95/2016 z dnia 13.07.2016 r., RB 97/2016 z dnia 14.07.2016 r., RB 98/2016 z dnia 14.07.2016 r. oraz RB 103/2016 z dnia 16.07.2016 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 września 2016 roku transakcji zbycia 18 908 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 20 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 92,60 PLN18 387 akcji,

- 0,00 PLN – 521 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 750 opcji (200 nadanych po cenie 70,00 PLN, 320 nadanych po cenie 78,00 PLN, 150 nadanych po cenie 81,00 PLN oraz 80 nadanych po cenie 81,82 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku oraz w pkt. 7.1 Regulaminu Planu Opcji Menadżerskich przyjętego uchwałą nr 5/04/2015 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0891% kapitału zakładowego Spółki czyli 18 908 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 3 829 akcji czyli 3 829 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0180% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi