RB 115/2017 Korekta Raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2017 roku dotycząca linii zobowiązań sprawozdania z sytuacji finansowej
22-05-2017

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, iż w opublikowanym dnia 18 maja 2017 roku Raporcie kwartalnym za I kwartał 2017 roku wkradł się błąd pisarski w linii zobowiązań skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.

 

W pozycji Kredyty i pożyczki długoterminowe na dzień 31 marca 2017 roku zamiast 1 168 580 powinno być 1 132 274.

W linii Zobowiązania długoterminowe razem na dzień 31 marca 2017 roku zamiast 1 344 911 powinno być 1 308 605.

W pozycji Kredyty i pożyczki krótkoterminowe na dzień 31 marca 2017 roku zamiast 194 271 powinno być 230 577.

W linii Zobowiązania krótkoterminowe razem na dzień 31 marca 2017 roku zamiast 714 290 powinno być 750 596.

 

Zarząd Spółki informuje, że powyżej opisana korekta nie ma wpływu na skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za I kwartał 2017r.

 

Odpowiednio została skorygowana tabela z wybranymi danymi finansowymi za podany okres.

 

Skorygowany Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2017 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
plik PDF
rozmiar: 358.3 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi