RB 113/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

RB 113/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
22-11-2014

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 21 listopada 2014 r. transakcji nabycia 1 855 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 25 listopada 2014 r.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:

1) Średnia cena nabycia akcji PLN 100,10,

2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,

3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0087% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 8 888 akcji czyli 8 888 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0419% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Podstawa prawna:              

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi