RB 112/2014 Uchwała Rady Nadzorczej AmRest o powołaniu Członka Zarządu
21-11-2014

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza AmRest podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jacka Trybuchowskiego na Członka Zarządu AmRest. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pan Trybuchowski pełnił już funkcję Członka Zarządu Spółki w latach 2008-2010.

Pan Jacek Trybuchowski jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie, a także Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, gdzie zdobył licencjat z Handlu Zagranicznego.

Pracę w AmRest rozpoczął jeszcze jako student w 1993 roku. W ciągu ostatnich 21 lat Pan Trybuchowski pełnił różne funkcje, począwszy od Asystenta Kierownika oraz Kierownika Restauracji Pizza Hut, poprzez Kierownika Regionalnego (Area Coach) Pizza Hut i KFC, Dyrektora ds. Sieci Dostaw (Supply Director), Menadżera ds. Dostosowań (Align Manager), Kierownika Działu Planowania i Analiz (P&A Manager),  Prezydenta Marki Pizza Hut, a także Kierownika biznesu AmRest na Węgrzech (Country Manager), Dyrektora Nowych Rynków, Dyrektora ds. Fuzji i Przejęć  do - obecnie - Prezydenta Dywizji Rosyjskiej.  Z rynkiem rosyjskim Jest związany od 2004 roku.

Jako Dyrektor Nowych Rynków Pan Trybuchowski był zaangażowany we wszystkie aspekty ekspansji Spółki w Rosji, na Węgrzech, w Bułgarii i Serbii. Jako Dyrektor ds. Fuzji i Przejęć  był odpowiedzialny za ustalanie strategii fuzji i przejęć, zdefiniowanie kryteriów, poszukiwanie potencjalnych akwizycji, negocjowanie transakcji oraz zatrudnianie i rozwój zespołu integracyjnego. Ma na swoim koncie dwie udane akwizycje biznesu węgierskiego i rosyjskiego. Obecnie, jako Prezydent Dywizji Rosyjskiej, odpowiedzialny jest za rozwój tego rynku.

Pan Trybuchowski aktywnie pełni rolę Członka Zarządu AmRest Sp. z o.o.,  przyczyniając się do ustalania i realizacji strategii AmRest, rozwoju pracowników, kultury organizacyjnej oraz systemów funkcjonujących w Spółce. Jest również członkiem Rady Dyrektorów Grupy Blue Horizon (biznesu AmRest w Chinach).

Od 2003 do 2005 roku pracował dla Yum!, początkowo w Europie, a następnie jako Dyrektor Operacyjny Rostik/KFC w Moskwie.

Pan Trybuchowski poinformował, że nie prowadzi działalności w jego ocenie konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do AmRest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Trybuchowski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi