RB 110/2016 Aktualizacja Stanowiska Zarządu dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji AmRest Holdings SE
10-09-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”), nawiązując do treści raportu bieżącego nr 101/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. oraz w związku z dokonaną w dniu 8 września 2016 r. zmianą treści wezwania („Zmiana Wezwania”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez FCapital Dutch B.V. w dniu 12 lipca 2016 r. („Wezwanie”), niniejszym przekazuje aktualizację Stanowiska Zarządu Spółki w zakresie stwierdzenia czy cena zaproponowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą Spółki.

W kontekście będącego przedmiotem Zmiany Wezwania podwyższenia oferowanej ceny za akcje Spółki z 215 zł do 255 zł, Zarząd AmRest jest zdania, że zaproponowana nowa cena mieści się w przedziale wartości godziwej Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż podwyższenie ceny za akcje AmRest nabywane w ramach Wezwania nie powoduje zmiany pozostałych wniosków zawartych w Stanowisku Zarządu z dnia 27 lipca 2016 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi