RB 103/2017 Wstępne wiążące porozumienie pomiędzy AmRest i Pizza Hut Rosja
25-04-2017

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku wstępnego wiążącego porozumienia („Head of Terms”) z Pizza Hut Europe Sarl US Branch  („PH Europe”) i Yum Restaurants International Russia and CIS LLC („PH Russia”) określającego główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie uzyskanie przez podmiot kontrolowany przez Spółkę („Spółka Zależna”) praw master-franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut na rynku rosyjskim oraz nabycie 18 restauracji Pizza Hut prowadzonych przez PH Russia (łącznie: „Planowana Transakcja”).

W wyniku Planowanej Transakcji podmiot kontrolowany przez AmRest stanie się master-franczyzobiorcą 36 restauracji prowadzonych obecnie przez licznych sub-franczyzobiorców w Rosji, a także nabędzie prawa do udzielania franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut na rzecz osób trzecich (tzw. subfranczyza). Dodatkowo Spółka Zależna przejmie 18 restauracji własnych znajdujących się na terytorium Rosji ("Restauracje Własne"). Cena zakupu będzie uzależniona od wyniku badania due diligence, które zostanie przeprowadzone przez AmRest.

Head of Terms przewiduje podpisanie umów wymaganych do przejęcia Restauracji Własnych od PH Russia ("Umowy Zakupu") jak również właściwych umów z PH Europe: standardowych Umów Franczyzowych dla przejmowanych restauracji oraz Ramowej Umowy Franczyzowej ("MFA").

Intencją stron jest podpisanie oraz finalizacja Umów Zakupu i MFA (połączona z transferem aktywów Restauracji Własnych oraz podpisaniem umów z sub-franczyzobiorcami przewidzianych w MFA) nie później niż do 30 września 2017 roku. W przypadku gdy do tego dnia nie dojdzie do zawarcia Umów Zakupu i MFA Head of Terms ulegnie rozwiązaniu (chyba, że strony postanowią inaczej).

Zarząd AmRest uważa, że marka Pizza Hut ma duży potencjał do rozwoju w Rosji. Uzyskanie praw master-franczyzobiorcy przyczyni się do zacieśnienia partnerstwa z Yum! Brands oraz umocni pozycję AmRest na rosyjskim rynku restauracyjnym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi