Korekta RB 9/2018 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
09-02-2018

Korekta w związku z omyłkowym podaniem nieprawidłowej liczby zbytych akcji oraz w konsekwencji nieprawidłowego stanu posiadania akcji własnych oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawidłowa treść raportu poniżej.

W nawiązaniu do RB 122/2017 z dnia 28.05.2017 r. oraz RB 124/2017 z dnia 30.05.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 19 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 250 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 19 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 130,90 PLN – 200 akcji,

- 0,00 PLN – 50 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 80 opcji nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0012% kapitału zakładowego Spółki czyli 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 118 902 akcji czyli 118 902 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5605% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo Zarząd AmRest informuje, iż w wyniku opisanej powyżej omyłki w raportach bieżących nr RB 12/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., nr RB 13/2018 z dnia 27 stycznia 2018 r., nr RB 15/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. oraz RB 16/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. została podana nieprawidłowa łączna ilość posiadanych przez Spółkę akcji własnych oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest. Prawidłowe ilości znajdują się w załączonej tabeli.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Stan posiadania akcji własnych 19.01-2.02.2018
plik PDF
rozmiar: 193.2 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi