Korekta RB 10/2018 Wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2017 roku
22-01-2018

Korekta w związku z omyłkowym podaniem nieprawidłowego wstępnego wyniku łącznej sprzedaży dla Grupy AmRest oraz dynamiki przychodów (w PLN). Prawidłowa treść raportu poniżej:

AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”) wyniosły w czwartym kwartale 2017 roku („Q4 2017”) 1 519 mln zł i były o 25,1% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 28,0%.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w Q4 2017 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku, sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 37 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 roku oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku (łącznie 150 mln zł przychodów w Q4 2017). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q4 2017 wzrosły o 12,7%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q4 2017 745 mln zł, co stanowi wzrost o 18,7% w porównaniu do Q4 2016. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 19,1%.

Przychody dywizji rosyjskiej w Q4 2017 wyniosły 177 mln zł i były o 31,1% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 37,5% w porównaniu do Q4 2016.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q4 2017 kształtowała się na poziomie 515 mln zł i była o 35,9% wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 40,6%.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q4 2017 251 mln zł i były o 10,1% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 14,0%.

Przychody na rynku chińskim w Q4 2017 osiągnęły poziom 65 mln zł i były o 7,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 18,0% w walutach lokalnych).

Przychody segmentu Unallocated w Q4 2017 wyniosły 18 mln zł i były o 34,9% wyższe, niż przed rokiem.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2017 po korekcie
plik PDF
rozmiar: 174.3 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi