RB 7/2021 Wstępne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku
29-04-2021

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”) przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales), a także procentowego udziału funkcjonujących restauracji.

Z uwagi na pojawienie się "trzeciej fali" COVID-19 i rygorystycznych restrykcji wprowadzonych na większości rynków europejskich, od końca roku 2020 do połowy marca 2021 nie zaobserwowano znaczących zmian w zakresie ograniczeń w prowadzeniu działalności restauracyjnej. Lokale gastronomiczne były zamykane lub mogły obsługiwać bardzo ograniczoną liczbę klientów, a władze lokalne zezwalały jedynie na sprzedaż posiłków na wynos, z dostawą do domu lub w ramach usługi drive-through. Udział otwartych restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 93% na koniec marca, w porównaniu do 92% na koniec poprzedniego kwartału.

Należy podkreślić, że wyniki za pierwszy kwartał 2021 nie są w pełni porównywalne z tymi z analogicznego okresu ubiegłego roku, ponieważ biznes w Europie zaczął być wyraźnie dotknięty skutkami epidemii COVID-19 dopiero od połowy marca 2020 roku. Rozbieżność w liczbie dni objętych restrykcjami w porównywanych kwartałach tłumaczy spadki sprzedaży opisane poniżej. 

Wstępna sprzedaż Grupy w pierwszym kwartale 2021 wyniosła 380,0 mln EUR i była o 7,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wyliczony za pierwszy kwartał 2021 w odniesieniu do danych z pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 83,1%. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 roku wskaźnik wyniósł 78,8%.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku 163,8 mln EUR, co stanowi spadek o 10,0% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q1 2021 37,7 mln EUR i były o 23,1% niższe niż przed rokiem.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q1 2021 kształtowała się na poziomie 150,8 mln EUR i była o 8,6% niższa niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q1 2021 osiągnęły poziom 21,3 mln EUR i były o 116,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 rozpoczął się na tym rynku w połowie stycznia 2020 roku, porównanie z ubiegłym rokiem nie jest więc w tym przypadku adekwatne.

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w Q1 2021 6,4 mln EUR i były o 2,7% wyższe, niż przed rokiem.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q1 2021
plik PDF
rozmiar: 81.6 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi