RB 27/2019 Wstępne wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2019 roku
23-10-2019

AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”) wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku („Q3 2019”) 505 mln EUR i były o 28,7% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 28,1%.

Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży Grupy w Q3 2019 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych 15 restauracji KFC we Francji, Bacoa w Hiszpanii oraz sieci Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q3 2019 wzrosły o 16,9%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q3 2019 218 mln EUR, co stanowi wzrost o 17,2% w porównaniu do Q3 2018. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 17,8%.

Przychody dywizji rosyjskiej w Q3 2019 wyniosły 55 mln EUR i były o 28,9% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji w porównaniu do Q3 2018 wzrosła o 21,3%.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q3 2019 kształtowała się na poziomie 200 mln EUR i była o 42,6% wyższa, niż przed rokiem.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q3 2019 72 mln EUR i były o 11,3% wyższe, niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q3 2019 osiągnęły poziom 24 mln EUR i były o 22,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku (wzrost o 20,3% w walucie lokalnej).

Przychody segmentu Unallocated w Q3 2019 wyniosły 8 mln EUR i były o 109,6% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 110,0%.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q3 2019
plik PDF
rozmiar: 81 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi