RB 25/2020 Wstępne wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2020 roku
30-10-2020

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”) przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży w trzecim kwartale 2020 roku, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales), a także udziału procentowego restauracji, które zostały ponownie otwarte po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią COVID-19.

W trzecim kwartale 2020 r. rosnący udział ponownie otwartych restauracji, jak również pozytywne trendy w zakresie ożywienia sprzedaży utrzymywały się przez wszystkie trzy miesiące.

Na koniec trzeciego kwartału funkcjonowało 98% wszystkich restauracji AmRest. Zanotowano znaczący wzrost udziału klientów stołujących się na miejscu w lokalach, w stosunku do udziału tego kanału sprzedaży w poprzednim kwartale.

W rezultacie wstępna sprzedaż Grupy w tym okresie wyniosła 441,4 mln EUR, co oznacza spadek o 12,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z poziomem z drugiego kwartału 2020 r. sprzedaż poprawiła się o 62,2%, a w porównaniu do wyniku za pierwszy kwartał 2020 – o 7,2%.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, osiągnął w trzecim kwartale 2020 r. 86.6%. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2020 roku wynosił on 91,1%, a w drugim kwartale 2020 roku 67,8%.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q3 2020 198,5 mln EUR, co stanowi spadek o 9,1% w porównaniu do Q3 2019 i wzrost o 48,6% w stosunku do Q2 2020.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q3 2020 42,8 mln EUR i były o 22,2% niższe niż przed rokiem, ale o 91,8% wyższe niż w poprzednim kwartale (Q2 2020).

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q3 2020 kształtowała się na poziomie 167,2 mln EUR i była o 16,2% niższa niż przed rokiem, ale 80,9% wyższa niż w Q2 2020.

Przychody na rynku chińskim w Q3 2020 osiągnęły poziom 24,7 mln EUR i były o 4,5% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku oraz o 28,4% wyższe niż w poprzednim kwartale (Q2 2020).

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w Q3 2020 8,1 mln EUR i były o 1,5% niższe, niż przed rokiem, ale 77,3% wyższe niż w Q2 2020.

„Obserwując rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 w całej Europie i poza nią, AmRest ciągle koncentruje się na zdrowiu i bezpieczeństwie gości i pracowników oraz stosuje się do surowych środków bezpieczeństwa zalecanych przez władze lokalne, które zostały wprowadzone są na początku tego roku w całej sieci restauracyjnej.

W międzyczasie zwiększaliśmy nasze możliwości realizacji dostaw do domu, optymalizując cyfrowy kanał obsługi zamówień z wykorzystaniem obserwacji i doświadczenia, które nabywaliśmy podczas pierwszej fali pandemii. W związku z tym czujemy się przygotowani jeszcze lepiej niż wiosną tego roku, aby zapewnić naszym klientom płynne przejście z obsługi w lokalu do alternatywnych kanałów sprzedaży.

Wierzę, że podjęte działania pozwolą nam złagodzić skutki restrykcji ograniczających możliwość spożywania posiłków w restauracjach wprowadzonych ostatnio przez rząd w niektórych krajach europejskich i skupić się w tych regionach na efektywnej realizacji zamówień z dostawą do domu, na wynos oraz złożonych w punktach drive-thru.” - powiedział Mark Chandler, CEO AmRest.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q3 2020
plik PDF
rozmiar: 81.9 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi