RB 2/2021 Q4 2020 Preliminary sales results
02-02-2021

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”) przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales), a także procentowego udziału funkcjonujących restauracji.

Pojawienie się "drugiej fali" pandemii COVID-19, która dotknęła w czwartym kwartale 2020 roku większość rynków działalności AmRest, pociągnęło za sobą ponowne wprowadzenie restrykcji dotyczących funkcjonowania restauracji i obsługi wyłącznie wybranych kanałów sprzedaży. Spowodowało to zmniejszenie się udziału otwartych lokali do około 92% na koniec grudnia, w porównaniu do 98% na koniec poprzedniego kwartału.

Wstępna sprzedaż Grupy w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 397,5 mln EUR, co oznacza spadek o 24,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz spadek o 9,9% w porównaniu z poziomem z trzeciego kwartału 2020. Wstępna sprzedaż za rok 2020 wyniosła 1,522,9 mln EUR i była 22,4% niższa niż w roku 2019.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, osiągnął w czwartym kwartale 2020 r. 78,8%. Dla porównania w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł on 86,6%.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q4 2020 171,6 mln EUR, co stanowi spadek o 26,0% w porównaniu do Q4 2019 i o 13,6% w stosunku do Q3 2020. Wynik za cały rok 2020 wyniósł 685,5 mln EUR i był o 18,3% niższy niż przed rokiem.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q4 2020 38,3 mln EUR i były o 31,3% niższe niż przed rokiem i o 10,6% niższe niż w poprzednim kwartale (Q3 2020). Sprzedaż za cały rok wyniosła 152,5 mln EUR, czyli 26,2% mniej niż w roku 2019.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q4 2020 kształtowała się na poziomie 158,2 mln EUR i była o 24,8% niższa niż przed rokiem oraz 5,4% niższa niż w Q3 2020. W ujęciu całorocznym sprzedaż wyniosła 582,8 mln EUR, spadając o 26,8% w porównaniu z rokiem 2019.

Przychody na rynku chińskim w Q4 2020 osiągnęły poziom 22,6 mln EUR i były o 2,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku oraz o 8,3% niższe niż w poprzednim kwartale (Q3 2020). Sprzedaż dywizji wygenerowana w roku 2020 wyniosła 76,4 mln EUR i była o 14,7% niższa niż przed rokiem.

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w Q4 2020 6,8 mln EUR i były o 22,8% niższe niż przed rokiem oraz 15,5% niższe niż w Q3 2020. Sprzedaż za cały rok kształtowała się na poziomie 25,7 mln EUR i była o 12,7 niższa niż w roku 2019.

„AmRest dobrze przygotował się do drugiej fali pandemii i ponownego pojawienia się ograniczeń. Nasz zespół wyciągnął wnioski z wydarzeń, które miały miejsce na początku roku i był w pełni skoncentrowany na tym, by być blisko klienta, oferując bezpieczną, wygodną i niezawodną obsługę, a jednocześnie, by optymalizować przychody i rentowność w ramach dostępnych kanałów sprzedaży.

Dzięki podjętym wysiłkom udało się utrzymać funkcjonowanie ponad 90% naszych restauracji nawet w ostatnich tygodniach roku, kiedy presja obostrzeń była najbardziej intensywna. Jest to wynik znacznie lepszy niż ten obserwowany wiosną ubiegłego roku i osiągnięcie, z którego jestem bardzo dumny.

To samo dotyczy wyników sprzedaży porównywalnej w restauracjach – liczby zaprezentowane powyżej są odzwierciedleniem szeregu wysiłków i inicjatyw. Oczywiście podejmowane przez nas kroki mają na celu złagodzenie krótkoterminowych utrudnień, z jakimi boryka się nasza branża, ale jesteśmy przekonani, że wynikające z nich korzyści będą odczuwalne jeszcze długo po zakończeniu pandemii. Unikalna kombinacja ludzi, marek i skali to nasz potężny atut, który ma szczególne znaczenie zwłaszcza w czasach kryzysu." - powiedział Mark Chandler, CEO AmRest.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2020
plik PDF
rozmiar: 81.6 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi