RB 21 2020 Wstępne wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2020 roku
12-08-2020

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”) przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży w drugim kwartale 2020 roku, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales), a także udziału procentowego restauracji, które zostały ponownie otwarte po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią COVID-19.

W drugim kwartale 2020 roku, czyli w okresie, na który znacząco wpłynęły ograniczenia związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, możliwości efektywnego prowadzenia restauracji były ograniczone na większości rynków działalności AmRest.

W rezultacie wstępna sprzedaż grupy w tym okresie wyniosła 272 mln EUR, co oznacza spadek o 43,6% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ze względu na wprowadzenie wspomnianych ograniczeń dopiero w drugiej połowie marca i pozytywne trendy sprzedażowe na początku roku, w pierwszym kwartale 2020 roku spadek sprzedaży wyniósł 7,4%.

Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i ponownym otwieraniem restauracji w drugiej połowie II kwartału 2020 roku, wyniki sprzedaży (ogólnej oraz sprzedaży porównywalnej w restauracjach) uległy wyraźnej poprawie.

Na koniec kwietnia otwartych było około 56% restauracji prowadzonych przez AmRest. Działały one głównie poprzez kanał dostawy do domu, drive-thru i na wynos, co spowodowało spadek sprzedaży o 66,9% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W maju sytuacja się poprawiła. Na koniec miesiąca funkcjonowało 81% restauracji, a spadek sprzedaży wyniósł 40,7%.

Na koniec czerwca działało już 92% wszystkich lokali, a dzięki kontynuacji poprawy wyników sprzedaży, spadek rok do roku wyniósł 24,4%.

Dla porównania: w marcu sprzedaż spadła o 45,0%, na koniec miesiąca działało 44% restauracji, ale tymczasowe zamknięcia rozpoczęły się na szerszą skalę w drugiej połowie miesiąca.

Na dzień 11 sierpnia w ramach portfolio Grupy funkcjonuje około 96% restauracji.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych sklepów, osiągnął 91,1% w I kwartale 2020 roku i 67,8% w II kwartale 2020 roku. Wyniki poprawiały się z miesiąca na miesiąc wraz ze znoszonymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania restauracji i restrykcji społecznych, a indeks (mierzony rok do roku) urósł z 48,8% w kwietniu, poprzez 68,7% w maju, do 78,8% w czerwcu. Dla porównania - w marcu wyniósł on 64,0%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q2 2020 133,6 mln EUR, co stanowi spadek o 34,3%  w porównaniu do Q2 2019.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q2 2020 22,3 mln EUR i były o 57,1% niższe niż przed rokiem.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q2 2020 kształtowała się na poziomie 92,4 mln EUR i była o 52,8% niższa, niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q2 2020 osiągnęły poziom 19,2 mln EUR i były o 21,0% niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w Q2 2020 4,6 mln EUR i były o 38,9% niższe, niż przed rokiem.

Reagując na pojawiające się wyzwania oraz w celu złagodzenia strat powstałych w wyniku ograniczenia możliwości spożywania posiłków w restauracjach, AmRest umocnił kanał sprzedaży z dostawą do domu oraz poprzez drive-thru.

Sprzedaż wygenerowana poprzez te kanały w restauracjach należących do AmRest (equity) wzrosła w ciągu roku o około 70% w maju i 51% w czerwcu.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q2 2020
plik PDF
rozmiar: 79.9 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi