RB 16/2020 Rezygnacja i powołanie członka Rady Dyrektorów
01-07-2020

Zgodnie z art. 226 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Grupa”) informuje o rezygnacji złożonej przez członka Rady Dyrektorów, Pana Mustafa Ogretici oraz o powołaniu w drodze kooptacji Pani Móniki Cueva Díaz na ww. wakat niezależnego dyrektora. Powołanie zostało zatwierdzone dziś przez Radę Dyrektorów na wniosek Komisji ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w zgodzie z uzasadniającym raportem Rady Dyrektorów. Pani Mónica Cueva Díaz będzie pełniła także funkcję członka Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Drugiemu z komitetów przewodniczyć będzie Pani Romana Sadurska.

Zgodnie z art. 244 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych powołanie zostanie przedłożone do ratyfikacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Rezygnacja Pana Mustafa Ogretici wynika z chęci poświęcenia większej ilości czasu innym projektom zawodowym, którymi zarządzanie jest nie do pogodzenia z właściwym wykonywaniem funkcji dyrektora, członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rada Dyrektorów składa wyrazy uznania Panu Mustafie Ogretici za jego niezwykłą pracę i poświęcenie od momentu przystąpienia do Rady i życzy mu wielu sukcesów w przyszłości.

Jednocześnie Rada Dyrektorów wita serdecznie Panią Mónikę Cueva Díaz i wyraża wdzięczność za jej zgodę na wstąpienie do Rady Dyrektorów AmRest.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi