RB 14/2021 Wstępne wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2021 roku
03-08-2021

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) oraz procentowego udziału funkcjonujących restauracji w drugim kwartale 2021 roku.

Kluczowe informacje:

-          Skonsolidowane przychody na poziomie 464,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 70,7% rok do roku.

-          Wzrost przychodów o 22,2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r.

-          Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach (z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych i wyników czasowo zamkniętych lokali) wzrósł w Q2 2021 do 135,0%, w porównaniu do 91,9% na koniec Q1 2021.

-          Udział funkcjonujących restauracji wyniósł 97% na koniec czerwca, w porównaniu do 95% na koniec marca.

W drugim kwartale 2021, po roku negatywnych skutków pandemii COVID-19, nastąpiło wyraźne ożywienie trendów sprzedażowych, zarówno dla wszystkich marek restauracyjnych AmRest, jak i dla całej branży. Poprawa wyników była napędzana przez inwestycje i realizację strategii w obszarze Digital, czyli działania, które pozwoliły na znaczny wzrost sprzedaży wygenerowanej w ramach kanałów „na wynos” i „z dostawą”. Szybka reakcja na potrzeby konsumentów oraz sprawne dostosowanie się do różnych regulacji i restrykcji w poszczególnych krajach działalności to kolejne czynniki, które przyczyniły się do wzrostu przychodów Grupy.

Wstępna skonsolidowana sprzedaż AmRest w drugim kwartale 2021 wyniosła 464,4 mln EUR i była o 70,7% wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 22,2% wyższa niż w poprzednim kwartale.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wzrósł w Q2 2021 do 135,0%, w porównaniu do 91,9% na koniec poprzedniego kwartału.

Udział działających restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 97% na koniec czerwca, w porównaniu do 95% na koniec marca 2021.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w drugim kwartale 2021 roku 206,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 54,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i o 26,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q2 2021 46,5 mln EUR i były o 108,4% wyższe niż przed rokiem i o 23,3% wyższe niż w Q1 2021.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q2 2021 kształtowała się na poziomie 175,7 mln EUR i była o 90,1% wyższa niż przed rokiem oraz 16,5% wyższa niż w poprzednim kwartale.

Przychody na rynku chińskim w Q2 2021 osiągnęły poziom 26,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 38,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 24,6% w porównaniu do Q1 2021.  

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w drugim kwartale 9,1 mln EUR i były o 99,4% wyższe, niż przed rokiem oraz o 42,8% wyższe niż w poprzednim kwartale.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q2 2021
plik PDF
rozmiar: 244.6 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi