José Parés Gutiérrez - Przewodniczący Rady Dyrektorów
Przewodniczący Rady Dyrektorów

Pan José Parés Gutiérrez jest Starszym Dyrektorem Wykonawczym (Senior Executive) posiadającym bogate doświadczanie międzynarodowe i niepodważalne osiągnięcia w dziedzinie marketingu, sprzedaży oraz finansowania i zarządzania operacyjnego.

Od 2013 roku Pan Parés Gutiérrez jest Dyrektorem Generalnym (ang. Chief Executive Officer) Finaccess Capital (Meksyk), odpowiedzialnym za zarządzanie portfolio wartym kilkaset milionów dolarów. Jest także Prezesem Zarządu Crown Imports (Chicago, Illinois), Wiceprezesem Zarządu MMI (Toronto, Kanada), Prezesem Zarządu DIFA (Meksyk) oraz byłym członkiem Meksykańskiej Izby Piwnej (Beer Chamber of Mexico).

Wcześniej Pan Parés Gutiérrez pracował przez 19 lat w Grupo Modelo (Meksyk) piastując różne stanowiska. W okresie ostatnich 5 lat pracy, obejmującym lata kryzysu finansowego, jako Wiceprezes ds. Międzynarodowego Marketingu i Sprzedaży przyczynił się do wzrostu przychodów Grupo Modelo z 1 miliarda USD do 3 miliardów USD.

Pan Parés Gutiérrez jest absolwentem Uniwersytetu Panamerykańskiego w Meksyku na kierunku Biznes i Finanse. Ukończył też studia MBA w ITAM (Meksyk), Business D-1 Program w IPADE (Meksyk) oraz Executive Programme (Program Menedżerski) na uczelni Wharton w San Francisco.

Pan Parés Gutiérrez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 roku). Wcześniej (od 21 września 2015 roku) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Luis Miguel Álvarez Pérez - Wiceprzewodniczący Rady

Pan Luis Miguel Álvarez Pérez jest Członkiem Zarządu, Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Fianccess, S.A.P.I. (od 2013 r.). Jest także Założycielem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym (ang. CEO) Compitalia, S.A. de C.V., rodzinnej spółki inwestycyjnej, która głównie dokonuje inwestycji bezpośrednich poprzez udziały w kapitale i inwestycje w nieruchomości, przede wszystkim w sektorach takich jak: czysta energia, biopaliwa, produkty naftowe i ich pochodne, restauracje szybkiej obsługi, nieruchomości i fundusze finansowe.

Przez ponad 25 lat Pan Álvarez Pérez zajmował różne stanowiska w kilku podmiotach zależnych i centrali Grupo Modelo (w tym stanowisko Dyrektora Vertical Companies Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Prezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, LLC., Idaho Falls, Idaho oraz Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, Inc. Przez 8 lat swojej kariery zawodowej pracował w Grupo Modelo w Idaho Falls (Indiana, USA), pełniąc funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego nowego zakładu słodowego.

Pan Álvarez Pérez wciąż jest aktywnie zaangażowany jako członek zarządów w działalność szeregu spółek i organizacji pozarządowych. Poza pełnieniem różnych funkcji w Finaccess, jest obecnie Członkiem Zarządu BioFin Services, S.A. de C.V. (SOFOM ENR), Biofields, S.A., Algenol, LLC, Christel House Mexico, A.C., Sueños y Conceptos Inmobiliarios, S.A. de C.V., Grupo Aradam, SAPI oraz Prezesem Zarządu Tenedora Santa Hortensia, SAPI. i Fornix, S.A. de C.V. Wcześniej pełnił między innymi następujące funkcje zarządcze: Zastępcy Członka Zarządu (Alternate Board Member) i Członka Komitetu Wykonawczego Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Członka Zarządu i Członka Komitetu Wykonawczego InteGrow Malt, LLC. oraz Członka Zarządu Impulsora Agrícola, S.A. i International CO2 Extraction, LLC.

Pan Álvarez Pérez jest absolwentem Uniwersytetu Iberoamerykańskiego na kierunku Inżynierii Przemysłowej, International Management Program (Międzynarodowego Programu dla Kadry Zarządczej) w Ft. Lauderdale na Florydzie (IPADE), PADI – International Top Management Program (Międzynarodowego Programu dla Ścisłej Kadry Zarządczej) (ITAM, Ashridge, Kellog, IMD, Standford) oraz programu Building Skills for Success (Rozwijanie Umiejętności Niezbędnych do Osiągnięcia Sukcesu) na uczelni Wharton w San Francisco.

Pan Álvarez Pérez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 roku). Wcześniej (od 21 września 2015 roku) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Henry McGovern - Dyrektor zarządzający

Pan Henry McGovern pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w latach 2008-2015. Był współzałożycielem Spółki w 1993 roku oraz jej CEO od 1995 do 2008 roku (początkowo American Retail Systems (ARS) a od roku 1999 AmRest). W latach 1993 – 1995, Pan McGovern był Członkiem Rady Nadzorczej ARS. W latach wcześniejszych Pan McGovern był CEO Metropolian Properties – firmy deweloperskiej specjalizującej się w nieruchomościach komercyjnych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce IRI.

Pan McGovern studiował Biologię i Filozofię na Uniwersytecie w Georgetown, uczęszczał również do London School of Economics.

Pan McGovern jest aktywnym członkiem stowarzyszenia “Young Presidents Organization”.

Pan McGovern jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 roku). Wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Carlos Fernández González - Członek Rady Dyrektorów
Członek Rady Dyrektorów

Pan Carlos Fernández González od ponad 30 lat pełni funkcje zarządcze w podmiotach z różnych sektorów gospodarki. Pełnione funkcje wymagają wysokich umiejętności oraz wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

Sprawował funkcję Dyrektora Generalnego (w latach 1997-2013) i Przewodniczącego Rady Dyrektorów (w latach 2005-2013) w Modelo Group. Od momentu powołania na stanowisko Dyrektora Generalnego do 2013 roku grupa umocniła swoją pozycję lidera w sektorze browarniczym w Meksyku oraz siódmego producenta i największego eksportera piwa na świecie.

Pełnił także funkcje w organach krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym: Anheuser Busch (USA), Emerson Electric Co. (USA), Seeger Industrial (Hiszpania), Grupo Televisa (Meksyk), Crown Imports Ltd. (USA), Inbursa (Meksyk) i Bolsa Mexicana de Valores (Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych). Był również członkiem rady doradczej Modelo Group, międzynarodowej rady doradczej Banco Santander S.A. oraz dyrektorem w Grupo Financiero Santander México S.A.B. de C.V.

Pan Fernández González jest obecnie Przewodniczącym Rady Dyrektorów Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. – spółki, której był założycielem – działającej w Meksyku, Hiszpanii i USA. Jest również niezależnym dyrektorem w Banco Santander S.A. i dyrektorem niewykonawczym w Inmobiliaria Colonial, S.A.

Pan Fernández González jest inżynierem przemysłowym, kształcił się także w ramach programu dla wyższej kadry zarządzającej w IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).

Pan Fernández González jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 roku). Wcześniej (od 12 grudnia 2016 roku) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Steven Kent Winegar Clark - Członek Rady Dyrektorów

Pan Steven Kent Winegar Clark rozpoczął karierę zawodową w firmie Arthur Andersen & Co. w 1970 roku, gdzie przepracował 7 lat – początkowo w filii w Houston, a następnie w Madrycie. W 1977 roku dołączył do MSD Pharmaceuticals jako dyrektor finansowy (CFO) podmiotu zależnego spółki w Kolumbii, a w 1979 roku objął takie samo stanowisko we Włoszech. W 1980 roku został mianowany dyrektorem zarządzającym podmiotu zależnego MSD w Grecji/Turcji, a od 1984 roku był odpowiedzialny za dywizję hiszpańską. Rok później objął stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie Bristol-Myers Spain. Karierę w branży restauracyjnej rozpoczął w 1987 roku jako prezes (CEO) Foster’s Hollywood Restaurants. W 1993 roku został współzałożycielem Grupo Zena de Restauración. W 2003 roku, 2 lata po sprzedaży większościowego pakietu udziałów grupie CVC Capital Partners, Pan Winegar założył Restauravia Grupo de Restauración („Restauravia”). W 2006 roku jej współudziałowcem został Corpfin Capital. W 2011 roku Grupa AmRest nabyła pakiet kontrolny w Restauravii, a dwa lata później stała się jej 100% właścicielem. Pan Winegar pełnił funkcję CEO Restauravii do października 2014 roku.

Pan Winegar posiada tytuł Certified Public Accountant (CPA). W przeszłości pełnił funkcję prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Hiszpanii, zarządcy (trustee) American School of Madrid (przez 25 lat), członka zarządu Telepizza SAU oraz wiceprezesa Sabertia Capital Partners.

Pan Winegar jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 roku). Wcześniej przez kilka lat zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pablo Castilla Reparaz - Członek Rady Dyrektorów

Pan Pablo Castilla Reparaz jest obywatelem hiszpańskim. Od 30 lat działa w sektorze bankowym pracując na rzecz hiszpańskiego banku Banco Santander, S.A. i posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. prawnych i zarządza transakcjami korporacyjnymi Grupy Santander. Jego obowiązki dotyczą transakcji M&A w licznych jurysdykcjach, zarówno unijnych jak i spoza UE. Pan Pablo Castilla Reparaz zajmował w przeszłości stanowisko Dyrektora Santander Direkt Bank (Niemcy), Dyrektora Banco Mercantil (Peru), Non-member Secretary BT Telecomunicaciones S.A., Member Secretary Santander Investment, S.A. oraz Sekretarza Komitetu Inwestycyjnego Grupy Santander.

Pan Castilla ukończył studia prawnicze na Universidad de San Pablo (Bachelors Degree) oraz dalsze studia w zakresie doradztwa podatkowego i prawa UE (Master’s Degree, ICAI – ICADE). Ukończył również Advanced Management Program for Overseas Bankers (Wharton School of the University of Pennsylvania). Jest członkiem madryckiej izby prawniczej (Madrid Bar Association).

Pan Castilla jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 roku). Wcześniej (od 1 stycznia 2017 roku) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Castilla Reparaz spełnia kryteria niezależności członka Rady Dyrektorów.

Mustafa Ogretici - Członek Rady Dyrektorów

Pan Mustafa Ogretici, obywatel brytyjski, specjalizuje się w sektorach gastronomii oraz nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie restauracji oraz franszyzę. Od 1997 roku jest właścicielem i kieruje restauracjami w Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku inwestuje na rynku nieruchomości.

Ukończył z wyróżnieniem Cassio Campus College w Warford, gdzie studiował zarządzanie i prawo.

Pan Ogretici jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 roku). Wcześniej (od 1 stycznia 2017 roku) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Ogretici spełnia kryteria niezależności członka Rady Dyrektorów.

 

Komitety Rady Dyrektorów

Komitet Audytu i Kontroli składa się z trzech członków:
- Pan Pablo Castilla Repáraz (Przewodniczący Komitetu)
- Pan José Parés Gutiérrez
- Pan Mustafa Ogretici
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń składa się z trzech członków:
- Pan Mustafa Ogretici (Przewodniczący Komitetu)
- Pan Luis Miguel Álvarez Pérez
- Pan Pablo Castilla Repáraz
Komitet Wykonawczy składa się z trzech członków:
- Pan José Parés Gutiérrez (Przewodniczący Komitetu)
- Pan Luis Miguel Álvarez Pérez
- Pan Pablo Castilla Repáraz

Sekretarze Rady Dyrektorów (nie będący dyrektorami)

 

Eduardo Rodríguez-Rovira – Sekretarz Rady Dyrektorów

Eduardo Rodríguez-Rovira jest absolwentem Prawa na Universidad Complutense de Madrid oraz Nauk ekonomicznych i biznesowych National Distance Education University (UNED). Posiada również licencję (Licence Spéciale) w zakresie prawa europejskiego zdobytą na Université Libre de Bruxelles.

Pan Rodríguez-Rovira jest członkiem International Bar Association oraz International Swap Dealers Association.

Pan Rodríguez-Rovira w 1990 roku zaczął pracę dla znanej kancelarii prawnej Uría Menéndez, w której w 2000 roku został partnerem.

Od marca 2001 do września 2003 roku Rodríguez-Rovira stacjonował w biurze w Buenos Aires, gdzie zajmował się głównie doradztwem dla zagranicznych i hiszpańskich klientów w zakresie ich inwestycji w Ameryce Łacińskiej. Od czasu powrotu do Hiszpanii jest szefem grupy praktyków latynoamerykańskich. Pan Rodríguez-Rovira specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia, przejęciach korporacyjnych i prawnych regulacjach finansowych.

Pan Rodríguez-Rovira został sekretarzem Rady Dyrektorów AmRest w marcu 2018 roku.

 

Jaime Tarrero Martos - Zastępca Sekretarza Rady Dyrektorów i Dyrektor ds. korporacyjnych

Pan Jaime Tarrero Martos pełni funkcję Zastępcy Sekretarza Rady Dyrektorów oraz Dyrektora ds. korporacyjnych w AmRest Holdings, SE.

Pan Jaime Tarrero Martos ukończył studia na kierunkach Prawo oraz Administracja i Zarządzanie na Universidad Autónoma de Madrid.

Ponad 12 lat praktyki w jednej z wiodących hiszpańskich kancelarii prawnych oraz rok na stranowisku prawnika międzynarodowego w amerykańskiej kancelarii Cleary Gottlieb Steen & Hamilton pozwoliły zdobyć Panu Tarrero Martos bogate doświadczenie w dziedzinie prawa korporacyjnego, rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć.

Pan Tarrero Martos był wykładowcą prawa korporacyjnego i prawa rynków kapitałowych na Universidad Carlos III w Madrycie oraz wykładowcą studiów magisterskich w Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Skonsolidowany Roczny Raport Finansowy AmRest za rok 2018
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za rok 2018
Ten widget jest aktualnie używany

28.03.2019

Telekonferencja z Inwestorami dotycząca zmiany osoby pełniącej funkcję CEO
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi