RB 9/2012 – Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, RBS Polska, RBS, BZ WBK i RABOBANK Polska
29-02-2012

 
 
Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, w nawiązaniu do Umowy Kredytowej („Umowa”) opisanej w RB 56/2010, o podpisaniu w dniu 29 lutego 2012 roku Aneksu nr 3 do Umowy, wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej („Zmodyfikowana Umowa”) pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. („AmRest Polska”) i AmRest s.r.o. („AmRest Czechy”) – łącznie „Kredytobiorcy” a Bank Polska Kasa Opieki S.A. („PEKAO”), RBS Bank Polska S.A. („RBS Polska”), Royal Bank of Scotland N.V. („RBS”), Bank Zachodni WBK S.A. („WBK”)  i Rabobank Polska S.A. („Rabobank”) – łącznie „Kredytodawcy”. AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.
Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy udzielają AmRest Polska i AmRest Czechy dodatkowej transzy kredytu („Transza D”) w kwocie EUR 50 mln. Środki pozyskane z Transzy D przeznaczone są na wydatki, związane z rozwojem AmRest w krajach europejskich.
Transza D powinna zostać spłacona do dnia 11 października 2015 roku. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, dostępny w EUR i PLN. Pozostałe warunki kredytu udzielonego w ramach Transzy D nie odbiegają od warunków rynkowych. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy.
Podstawa prawna: Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi