RB 90/2008 Umowa Kredytowa z ABN AMRO, PEKAO i BZ WBK
16-12-2008

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że powziął informacje o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2008 roku Umowy Kredytowej („Umowa”) pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. („AmRest Polska”) i American Restaurants s.r.o. („AmRest Czechy”) – łącznie „Kredytobiorcy” a ABN AMRO Bank (Polska) S.A., ABN AMRO Bank N.V., Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. – łącznie „Kredytodawcy”. AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.
Na podstawie Umowy Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom kredytu łącznie w kwocie PLN 440 mln. Kredyt powinien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu obejmuje dwie transze. Transza A przeznaczona jest na spłatę zobowiązań wynikających z aktualnie obowiązujących umów kredytowych zawartych z ABN AMRO (umowa z dnia 4 kwietnia 2005 roku oraz umowa z dnia 11 marca 2008 roku). Transza B została udzielona w celu finansowania rozwoju Grupy AmRest. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikającą z Umowy.
Kredyt jest udzielony w transzach nieodnawialnych i jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Kredyt jest dostępny w PLN, EUR i CZK.
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie z dnia 29 lipca 2005 art. 56. ust. 1 punkt 2.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi