RB 8/2006 Aneks do umowy znaczącej
23-03-2006

Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, że w dniu 23 marca 2006 roku podpisany został aneks do Umowy Dystrybucji, z dnia 2 kwietnia 2003 roku zawartej pomiędzy American Re-staurants Sp. z o.o. i McLane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu (Dystrybutor). Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 roku.
 
Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu trwania Umowy Dystrybucji, zmiana minimal-nej gwarantowanej przez AmRest wielkości zakupu od Dystrybutora, zmiana Opłaty Dystry-bucyjnej oraz częstotliwości jej wyliczania a także zmiana Opłaty Dystrybucyjnej dla sprze-daży na eksport (do Franszyzobiorców Zewnętrznych). Minimalna gwarantowana wielkość zakupu od Dystrybutora przez American Restaurants Sp. z o.o., Franszyzobiorców oraz Franszyzobiorców Zewnętrznych została zmniejszona i ustalona począwszy od 1 sierpnia 2006 roku na poziomie 1.0 miliona stóp sześciennych rocznie.
 
Zgodnie z Umową Dystrybucji w zamian za świadczone usługi Dystrybutorowi przysługuje wyłącznie opłata naliczana w sposób określony w załączniku do Umowy (Opłata Dystrybu-cyjna), płacona Dystrybutorowi przez American Restaurants Sp. z o.o., Franszyzobiorców oraz Franszyzobiorców Zewnętrznych. Na podstawie aneksu Opłata Dystrybucyjna z dniem 1 sierpnia 2006 roku została zmniejszona.
 
Okres trwania Umowy, zgodnie z postanowieniami aneksu, został przedłużony o dodatkowe 2 lata, tj. do dnia 1 sierpnia 2008 roku.
 
Do 13 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy strony postanowiły omówić możliwość przedłużenia czasu jej trwania. Jeżeli porozumienie o przedłużeniu okresu obo-wiązywania Umowy nie zostanie zawarte na piśmie do dnia 1 grudnia 2007 roku, Umowa wygaśnie automatycznie w dniu 1 sierpnia 2008 roku.
 
Umowa dystrybucji została opisana w punkcie 9.2.1 Prospektu Emisyjnego.
 
 
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi