RB 79/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
16-11-2008

Zarząd AmRest Holdings SE przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Wstępnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“Wstępne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 25 listopada 2008 roku, o godzinie 10:00 czasu lokalnego, w biurze spółki Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska; oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“NWZA”), które rozpocznie się w dniu 26 listopada 2008 roku, o godz. 10:00 czasu lokalnego, w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia.
 
W celu ułatwienia akcjonariuszom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez NWZA Statut Spółki (artykuł 31) przewiduje każdorazowe zwoływanie Wstępnych Zgromadzeń. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia we Wstępnym Zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu. Zarząd musi zostać powiadomiony o zamiarze akcjonariusza uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu do dnia 19 listopada 2008 roku. Akcjonariusz może być reprezentowany na Wstępnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie, przy czym Zarząd musi otrzymać pełnomocnictwo najpóźniej do dnia 19 listopada 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad NWZA, a Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w NWZA i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu. Uchwała NWZA przyjęta z naruszeniem udzielonego pełnomocnictwa, w zależności od okoliczności, będzie nieważna lub może zostać zaskarżona.
 
Treść projektów uchwał zawarto w Załączniku.
 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie  MF o raportach  bieżących  i okresowych – art. 97 ust. 5

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi