RB 65/2010 Przekształcenie funduszy Arka BZ WBK FIO w subfudusze funduszu Arka BZ WBK FIO
16-12-2010

Zarząd AmRest Holdings SE („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2010 roku od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) zawiadomienia, o przekształceniu w dniu 26 listopada 2010 roku następujących funduszy:- Arka BZ WBK Akcji FIO,- Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO,- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO,- Arka BZ WBK Zrównoważony FIO,- Arka BZ WBK Energii FIO,- Arka BZ WBK Obligacji FIO,- Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO,
w subfundusze Funduszu. 
Fundusz powstał w dniu przekształcenia i stał się posiadaczem akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed tym dniem nie posiadał akcji Spółki.W dniu 26 listopada 2010 roku w posiadaniu Funduszu znajdowały się łącznie 1 641 181 akcje, co stanowiło 8,67% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwały 1 641 181 głosy, co stanowiło 8,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi