RB 6/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego
04-04-2005

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. zawiadamia o pozyskaniu nowego finansowania dłużnego mającego w znaczącym stopniu zrefinansować dotychczasowy dług bankowy Spółki oraz – w powiązaniu z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki – zapewnić dodatkowe finansowanie na dalszy rozwój sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedmiotowy kredyt zapewni Spółce i jej podmiotom zależnym stabilność finansowania długoterminowego oraz przyczyni się do obniżenia całkowitych kosztów finansowych poprzez wyeliminowanie opłat z tytułu gwarancji zapewnianej pośrednio przez spółkę Yum! Brands.
W związku powyższym w punkcie 17.1.1. Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujący zapis:
"W dniu 4 kwietnia 2005 r. Emitent jako dłużnik, AmRest Polska i AmRest Czechy jako kredytobiorcy oraz ABN Amro N.V. jako kredytodawca zawarli umowę kredytową.
Na podstawie umowy ABN Amro N.V. zobowiązał się udzielić kredytobiorcom kredytu na łączną kwotę nie większą niż 110.000.000 złotych. Kredyt udzielony zostanie w dwóch transzach, transzy kredytu terminowego do kwoty 100.000.000 złotych (termin spłaty pięć lat od dnia zawarcia umowy kredytowej) oraz transzy kredytu rewolwingowego do kwoty 30.000.000 złotych (termin spłaty kredytu trzy lata od dnia zawarcia umowy kredytowej). Kredyt może być udostępniony w złotych polskich i koronach czeskich, jednak łączna kwota kredytu nie może przekroczyć 110.000.000 złotych (w celu ustalenia tego limitu kwota kredytu udzielanego w koronach czeskich będzie przeliczana na złote polskie). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Kredyt przeznaczony będzie na spłatę istniejącego zadłużenia oraz rozwój sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi